dissabte, 26 de març de 2011

LES ESGLÉSIES (Pallars Jussà)Data foto : 3-6-2007
Les Esglésies, les Iglésies en la parla local, és un poble del municipi de Sarroca de Bellera, a la comarca del Pallars Jussà. Formava part del terme primitiu de Sarroca de Bellera des del 1847.
Està situat a més de 3 km. en línia recta al nord-oest del seu cap de municipi. Per poder-hi accedit, des de Sarroca de Bellera cap seguir cap al nord-oest la carretera
L-521, i, al cap d'1 quilòmetre, quan és a punt d'entroncar amb la N-260, surt cap al nord una pista rural asfaltada que mena a Xerallo, Castellgermà i les Esglésies, on arriba en uns 3 quilòmetres.
El poble és actualment allargassat, amb l'extrem septentrional que s'enfila muntanya amunt. La part alta devia ser el nucli primigeni, i s'hi conserven elements que fan pensar en un primitiu nucli clos, però molt desvirtuat als llargs del segle, sobretot a causa de l'extensió del poble cap al pla, a migdia.