dijous, 30 de març de 2017

LA CORRIU (Solsonés)
La portalada gótica 


Vista del poble

Hi ha molta pastura per aquest indrets

Data fotos : 29-3-2017


Altitud : 1.180 m

Població : 4 hab. (2005)

La Corriu és una de les set entitats de població del municipi de Guixers a la comarca del Solsonès. Es troba a la part central del municipi en el sector comprès entre el límit amb el terme municipal de Gósol al nord, el curs de l'Aigua de Valls a l'est, la serra de Guixers al sud i el límit amb el terme municipal de la Coma i la Pedra a l'oest.
Com totes les entitats de població de Guixers, el seu origen cal buscar-lo en l'antiga divisió eclesiàstica en parròquies. La de la Corriu (Sant Martí de la Corriu) continua tenint aquesta categoria i, a més del citat territori, abasta també el del veïnat de Vilacireres, ja al terme municipal de Gósol.