dilluns, 3 de juliol de 2017

EL LLOAR (Priorat)


Vista del poble


 Data fotos : 2-7-2017

Altitud : 219 m

Població : 123 hab. (2016)

El Lloar és un municipi de la comarca del Priorat. Fins al 1989 el nom del municipi responia a una ortografia castellanitzant, i constava com a Lloá. És un terme de la part central-occidental de la comarca, i està envoltat d'altres termes del Priorat: la Vilella Baixa al nord, Gratallops a l'est, el Molar al sud i la Figuera a l'oest.
Està situat a la dreta del riu Montsant, que en forma el límit oriental. Se situa a dalt d'un tossalet; el carrer principal segueix la carena del tossal i el poble es desenvolupa a banda i banda. La majoria de cases són unifamiliars, de dos pisos i golfes, fetes de pedra i morter i arrebossades per fora.