dissabte, 3 de novembre de 2018

ARBECA (Les Garrigues)
 Carrer porxat

 Vista del poble

Data fotos : 1-11-2018

Altitud : 332 m

Població :  hab. 2.231 (2017)

Arbeca és un municipi català de la part septentrional de la comarca de Les Garrigues, en el límit amb el Pla d'Urgell i l'Urgell. Els patrons d'Arbeca són sant Jaume i santa Caterina. La seva festa major se celebra el 15 d'agost.
Arbeca presenta un clima mediterrani continental sec, es caracteritza per una forta secada estival, dèficit hídric bona part de l'any i gran amplitud tèrmica. Les temperatures són molt elevades els mesos d'estiu i baixes a l'hivern. La presència de boires n'és una de les característiques principals. La mitjana de precipitació, segons les dades de l'estació pluviomètrica d'Arbeca, ronda els 389 mm (2006). La precipitació es reparteix de forma irregular al llarg de l'any, malgrat que la tardor és l'estació més plujosa, seguida de la primavera.