dijous, 8 de novembre de 2018

JUNCOSA (Les Garrigues)


Vista de Juncosa

 Prensa d'oli


El portal

Data fotos : 1-11-2018

Altitud : 147 m

Població :  hab. 476 (2017)

Juncosa —o Juncosa de les Garrigues— és un municipi de la comarca de les Garrigues. Situat sobre un turó en una vall oberta i lluminosa als contraforts de la serra de la Llena i limitant amb el Priorat, ocupa un sector de la plataforma oligocènica que constitueix el marge migionenc de la Depressió Central. Morfològicament té dues grans unitats: la del nord del poble forma part de la plataforma garriguenca i la del sud, accidentada, correspon als contraforts de la serra de la Llena. D'aquest sector davallen les rieres que van a desguassar al Segre, la Vall Major o riera de Juncosa i d'altres secundàries