dissabte, 3 de novembre de 2018

L'ESPLUGA CALBA (Les Garrigues)Vista del poble

Carrer que porta a l'església Gran portal format per dues columnes

Data fotos : 1-11-2018

Altitud : 434 m

Població :  hab. 363 (2017)

L'Espluga Calba és una vila i municipi de la comarca de les Garrigues. Forma part de l'Associació de Municipis per la Independència. De 21,34 km², s'estén a l'extrem de llevant de la comarca, en contacte amb l'Urgell i la Conca de Barberà. Dels contraforts nord-occidentals de la serra del Tallat, que accidenten aquest sector proper a la divisòria entre la Conca i l'Urgell, de morfologia gairebé segarrenca, davallen diversos barrancs que formen el Riner (de la capçalera del torrent de la Fermosa). El fons de la vall es dedica al conreu de la vinya i sembrats, mentre la resta de les terres són disposades en bancals on s'arrengleren oliveres i ametllers.