dimecres, 2 de novembre de 2022

BELLFORT (La Noguera)

Arribada al peit nucli de Bellfort

Masia Cal Solsona

Nucli de Bellfort

Nucli de Bellfort

Sant Serni de Bellfort


Església de Sant Serni de Bellfort

Vista de Bellfort

    Data fotos : 30-10-2022

Altitud : 616 m

Població :  hab. 15 (2019)

Bellfort és una població i terme del municipi noguerenc de la Baronia de Rialb, al Segre Mitjà.

El poble i parròquia de Bellfort formen part de l'històric Rialb Jussà, és a dir, de la part més baixa de la vall del Rialb, si bé el nucli de la població està allunyat del riu. Bellfort és un terme que s'estén a migdia a Palau de Rialb, des de la carena, on passa la carretera que va de Gualter, voreja la Serra de Rialb i arriba als Pallars (C-1412b), fins al fons de la riera de Torreblanca, en un terreny escabrós de torrents, boscos i algun planell. La capella, dedicada a Sant Serni, i algunes cases juntes es troben en un planell de mitja costa, a uns dos quilòmetres de la carretera esmentada. Hi destaquen l'església d'art romànic rural de Sant Serni de Bellfort i el mas d'allotjament rural de Masia Solsona.